03.07.2020

Đăng nhập


Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản

Lượt truy cập


Đối tác

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Trang chủ arrow Hồ sơ - biểu mẫu
Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 In E-mail
Licogi19 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 được tổ chức vào ngày 8/1/2014.
 
 
Dự án thuỷ điện Hà Giang In E-mail

Công ty Cổ phần Licogi19 xin trân trọng kính mời các nhà đầu tư tham khảo: 

Download Bản đề nghị cấp chứngnhận đầu tư

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/ban_de_nghi_cap_cn_dau_tu.pdf

 Download Biên bản họp hội đồng quản trị

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20hoi%20dong%20quan%20tri.pdf 

Download Biên bản hợp tác

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20tac.pdf 

Download  biên bản họp tăng vốn

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20tang%20von.pdf

Download các đối tác trong dự án thủy điện

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/cac%20ben%20lien%20quan.pdf

Download Bản cam kết góp vốn

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/cam%20ket%20gop%20von.pdf

Download Bản kết quả thẩm định thiết kế

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/ket%20qua%20tham%20dinh%20thiet%20ke.pdf

Download Bản  quyết định phê duyệt dự án

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/quyet%20dinh%20phe%20duyet%20du%20an.pdf

 

 

 
  • English

Công trình tiêu biểu

Advertisement

Web mail

Advertisement

Hỗ trợ Online

Tham khảo ý kiến

Bạn biết đến Licogi 19 qua?
 

Random Image

tdien ban chat12.jpg