18.02.2019

Login


Lost Password?
No account yet? Register

Visitcounter


Today2
Yesterday18
Week2
Month296
All95892

Đối tác

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Home arrow Documents & form
Documents & form
Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 Print E-mail
There are no translations available

Licogi19 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 được tổ chức vào ngày 8/1/2014.
 
 
Dự án thuỷ điện Hà Giang Print E-mail
There are no translations available

Công ty Cổ phần Licogi19 xin trân trọng kính mời các nhà đầu tư tham khảo: 

Download Bản đề nghị cấp chứngnhận đầu tư

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/ban_de_nghi_cap_cn_dau_tu.pdf

 Download Biên bản họp hội đồng quản trị

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20hoi%20dong%20quan%20tri.pdf 

Download Biên bản hợp tác

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20tac.pdf 

Download  biên bản họp tăng vốn

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20tang%20von.pdf

Download các đối tác trong dự án thủy điện

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/cac%20ben%20lien%20quan.pdf

Download Bản cam kết góp vốn

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/cam%20ket%20gop%20von.pdf

Download Bản kết quả thẩm định thiết kế

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/ket%20qua%20tham%20dinh%20thiet%20ke.pdf

Download Bản  quyết định phê duyệt dự án

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/quyet%20dinh%20phe%20duyet%20du%20an.pdf

 

 

 
  • Vietnam

Popular project

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Web mail

Advertisement

Online support

Poll

Bạn biết đến Licogi 19 qua?
 

Random Image

TDiendonglai1.jpg