Trang chủ arrow Giới thiệu arrow Hội đồng quản trị arrow Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý
Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý In E-mail

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT19-HĐQT ngày 10/1/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI19

Ngày 10/1/2014 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Bầu ông Trịnh Hoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Licogi 19

2. Bầu ông Chử Thế Hoàn giữ chức Phó chủ tịch HĐQT 

3. Bổ nhiệm ông Đào Ngọc Cảnh  thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty

4. Bổ nhiệm ông Chử Thế Hoàn giữ chức Phó giám đốc Công ty

5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức Phó giám đốc Công ty

6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Mạnh giữ chức Phó giám đốc Công ty

7. Bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Hùng giữ chức Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty

 
< Trước   Tiếp >

Random Image

tdien ban chat12.jpg